نتایج جستجو

دوشنبه 11 دی 1278

با داشتن سه خروجی و وزن آن 24 گرم که سبک بوده با قابلیت شارژ سریع (Fast Charging)

دوشنبه 11 دی 1278

با داشتن دو خروجی و وزن آن 16 گرم با قابلیت شارژ سریع (Fast Charging) و یک سال گارانتی

  • 1