نتایج جستجو

شنبه 20 آذر 1400

با داشتن سه خروجی و وزن آن 24 گرم که سبک بوده با قابلیت شارژ سریع (Fast Charging)

شنبه 20 آذر 1400

با داشتن دو خروجی و وزن آن 16 گرم با قابلیت شارژ سریع (Fast Charging) و یک سال گارانتی

  • 1