نتایج جستجو

دوشنبه 11 دی 1278

برای نگه داشتن ناخن در حد متوسط و کوتاه اما به روش های مختلف که به عنوان مانیکور برای ناخن‌های کوتاه معرفی می‌شوند.

دوشنبه 11 دی 1278

روش های مختلف نگه داری ناخن که به عنوان مانیکور برای ناخن‌های کوتاه استفاده می‌شوند.

دوشنبه 11 دی 1278

این ست مانیکور با جلد چرمی شامل 2 عدد ناخن گیر ورگیر ناخن سوهان ناخن و ابزار تمیز کردن زیر ناخن قیچی ابرو موچین ابرو و ..می باشد.

  • 1