نتایج جستجو

شنبه 20 آذر 1400

برای نگه داشتن ناخن در حد متوسط و کوتاه اما به روش های مختلف که به عنوان مانیکور برای ناخن‌های کوتاه معرفی می‌شوند.

شنبه 20 آذر 1400

روش های مختلف نگه داری ناخن که به عنوان مانیکور برای ناخن‌های کوتاه استفاده می‌شوند.

شنبه 13 آذر 1400

این ست مانیکور با جلد چرمی شامل 2 عدد ناخن گیر ورگیر ناخن سوهان ناخن و ابزار تمیز کردن زیر ناخن قیچی ابرو موچین ابرو و ..می باشد.

  • 1