آرتین گیفت | هدایای تبلیغاتی ارزان قیمت

  • صفحه اینستاگرام ما
  • کانال تلگرام ما

خودکار پلاستیکی

خودکار پلاستیکی | یکی از ارزانترین و موثرترین و رایج ترین هدایای تبلیغاتی است که می توان از آن به منظور معرفی شرکت یا خدمات خود استفاده کرد

خودکار پلاستیکی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی یکی از عمومی ترین هدایای تبلیغاتی ارزان می باشد..
خودکار پلاستیکی در مدلهای فشاری و کمرپیچ ارائه و بصورت خودکارهای تبلیغاتی معمولی و برند دار دسته بندی می شوند، خودکارهای پلاستیکی قابلیت چاپ رنگی (تامپو) و چاپ لیزر را برروی بدنه و گیره خودکار دارند.

   خودکار پلاستیکی تبلیغاتی -1